ANSAMBLU REZIDENTIAL AS

Descrire

Pe terenul studiat a fost propusa realizarea unui ansamblu rezidential alcatuit din 11 imobile cu regim de inaltime S+P+5E+6R – S+P+10E+11R, cu spatii pentru servicii amplasate latura dinspre soseaua Electronicii.

On the studied site was proposed a residential ensemble composed by 11 building with variable height regime, between B+G+5L+6LW – B+G+10L+11LW, with services spaces placed on the side to Electronicii Road.

 

POT (BUILDING COVERAGE RATIO) = 38%

CUT (GROSS FLOOR RATIO) = 1.5